Màng bơm Wilden 04-1010-51 (1.5 inch-Neo)

Tên sản phẩm: Màng bơm Wilden

Nhà sản xuất:   Wilden ( USA )

Mã sản phẩm:  04-1010-51

Vật liệu:            Neo

Danh mục: