Màng bơm Wilden 15-1010-56 chất liệu Saniflex, 3″inch

Màng bơm Wilden 15-1010-56 (Saniflex, 3’’)

Hãng sản xuất:               PSG-a Dover (USA)

Mã sản phẩm:Chất liệu: Saniflex

Size:                               3″

Danh mục: