Màng bơm Wilden P2 02-1010-51 (1 inch-Neo)

Mã sản phẩm:  02-1010-51

Tên sản phẩm: Màng bơm Wilden

Nhà sản xuất:   Wilden ( USA )

Vật liệu:            Neoprene

Danh mục: