Màng bơm 15-1010-52 ( 3″ Buna) thương hiệu Wilden

Tên sản phẩm: Màng bơm Wilden

Nhà sản xuất:  Wilden ( USA )

Mã sản phẩm: 15-1010-52

Vật liệu:           Buna

Danh mục: ,