Màng bơm backup Wilden 02-1060-51 (1″-Neo)

Tên sản phẩm: Màng bơm Wilden

Nhà sản xuất:   Wilden ( USA )

Mã sản phẩm:  02-1060-51

Chức năng:      Màng Backup

Vật liệu:            Neoprene

Danh mục: