Màng bơm backup Wilden 08-1060-51 (2″ Neo)

Tên sản phẩm: Màng bơm Wilden

Nhà sản xuất:   Wilden ( USA )

Mã sản phẩm:  08-1060-51

Danh mục: ,