Màng bơm Wilden 02-1010-52 (1″-Buna)

Tên sản phẩm: Màng bơm Wilden

Nhà sản xuất:   Wilden ( USA )

Mã sản phẩm:  02-1010-52

Vật liệu:            Buna

Danh mục: