Màng bơm Wilden 08-1010-55 dòng 2″- chất liệu Teflon

Tên sản phẩm: Màng bơm Wilden

Nhà sản xuất:   Wilden ( USA )

Mã sản phẩm:  08-1010-55

Vật liệu:            Teflon

Danh mục: ,