Màng bơm Wilden 08-1020-52 (2″ – Buna) – Pump Diaphragm

Tên sản phẩm: Màng bơm Wilden

Nhà sản xuất:  Wilden (USA)

Mã sản phẩm: 08-1020-52

Vật liệu:           Buna

Danh mục: ,