Máy bơm màng T4 thân Nhôm màng Neo thương hiệu Wilden

Model:T4/AAMAB/NES/NE/NE/0014

Chất liệu thân bơm:    Nhôm

Chất liệu màng, bi, đế:Neo

Lưu lượng bơm:288 Lpm – 17.28 m3/h

Danh mục: