Máy bơm màng Wilden P2 sử dụng thân Nhựa màng Santo dòng 1″

Model:                     P2/PKPPP/TNU/TF/PTV/0400

Chất liệu thân bơm:Nhựa PP

Chất liệu màng:      Teflon

Chất liệu bi:            Teflon

Danh mục: