Bơm màng Wilden P2 thân Nhựa PP màng Santo dòng máy DN25

Model:                     P2/PKPPP/WFS/WF/PTV/0400

Chất liệu thân bơm:Nhựa PP

Chất liệu màng:       Santo

Chất liệu bi:             Santo

Chất liệu đế bi:        Nhựa PP

Danh mục: