Bơm màng Wilden P1 bơm mực in UV dòng máy 1/2 inch

Vật liệu thân bơm:   Nhựa PP

Vật liệu màng bơm: PTFE

Vật liệu bi/ đế bị:      PTFE/ PP

Lưu lượng tối đa:     53,4 Lpm-3.2 m3/h

Danh mục: