Bơm màng Wilden P025 thân Nhựa màng Teflon dòng 1/4″

Model:                      P025/PZPPP/WTNL/TF/PTV

Vật liệu thân bơm:   Nhựa PP

Vật liệu màng bơm: Teflon

Vật liệu bi/ đế bị:     Teflon

Danh mục: