Bơm màng Wilden P1 thân Inox 316 màng Teflon dòng máy 1/2 inch

Model:                      P1/SSPPP/TNU/TF/STF/0014

Vật liệu thân bơm:   Stainless Steel (Inox 316)

Vật liệu màng bơm: PTFE (Teflon)

Vật liệu bi/ đế bị:      PTFE/Inox 316

Lưu lượng tối đa:     53,4 Lpm-3.2 m3/h

Danh mục: