Màng bơm Wilden 08-1010-58 (2″ Santo) (T8)

Tên sản phẩm: Màng bơm Wilden

Nhà sản xuất:   Wilden ( USA )

Mã sản phẩm:  08-1010-58

Vật liệu:            Santoprene

Danh mục: