Bơm màng Wilden P025 kích thước 1/4 inch ( Nhựa PP – Santo)

Model:                      P025/PPPPP/WFS/TF/PWF

Vật liệu thân bơm:   Nhựa PP

Vật liệu màng bơm: Santo

Vật liệu bi/ đế bị:      Santo

Danh mục: