Máy bơm màng Wilden P1 thân Nhựa màng Teflon kích thước 1/2″

Model:         P1/PPPPP/TNU/TF/PTV

Thân bơm:  Nhựa PP

Màng bơm: Teflon

Đế bi:          Nhựa PP

Bi bơm:       Teflon

Danh mục: