Máy bơm màng Wilden P1 thân Nhựa PP – Santo

Máy bơm màng Wilden P1/PPPPP/WFS/WF/KWF

Thân bơm:  Nhựa PP

Màng bơm:Santo

Đế bi:         Santo

Bi bơm:      PVDF

Danh mục: