Máy bơm màng Wilden P2 thân Inox màng Teflon dòng 1inch

Model:                     P2/SSPPP/TNU/TF/STF/0070

Chất liệu thân bơm:Inox 316

Chất liệu màng:      Teflon

Chất liệu bi:            Teflon

Chất liệu đế bi:       Inox 316

Danh mục: