Màng bơm khí nén Wilden 08-1010-56 (2″-Saniflex)-Diaphragm

Nhà sản xuất:  Wilden ( USA )

Mã sản phẩm: 08-1010-56

Vật liệu:           Saniflex

Danh mục: